Elhunyt Ágoston Ottóné, az Egri Városszépítő Egyesület volt elnökségi tagja


Ágoston Ottóné Bocsi Boglárka több mint két évtizeden keresztül meghatározó személyisége volt egyesületünknek. Rendkívüli aktivitásával, kitartó munkájával nagyban hozzájárult a városszépítők munkájához. Aktív részese volt az egyesület honlapja létrehozásának, valamint az Egri Rege című interaktív honlap megvalósításának. Szervező munkájának köszönhetően összehangolt tevékenységet folytathattak a város különféle civil egyesületei, illetve neki köszönhetően a Városszépítő Egyesült aktívan be tudott kapcsolódni az Egri Séták Egrieknek c. rendezvénysorozatba és a város Értéktárának gyarapításába. Kezdeményezője volt annak is, hogy a sétákon elhangzott előadások és az Értéktár kincsei több kötetben megjelenhessenek. Az Egri Lokálpatrióta Egyleten belül sokat tett azért, hogy az „Eger Csillagai” cím kiosztása hagyománnyá váljon városunkban. Fáradhatatlanul buzdította a polgárokat, egyesületeket, hogy vegyenek részt ebben a munkában, amelynek segítségével évről évre el lehetett ismerni az egyes polgárok, fiatalok, egyesületek, intézmények munkáját. Ezt a címet legfőképpen ő maga érdemelte volna meg. Nyugdíjazásáig a Polgármesteri Hivatal Főmérnöki irodájának munkatársa volt, ebben a minőségében nevéhez fűződnek a Virágos Egerért, az Eger Ünnepi Fényei, valamint a Nyitott Kertek programok. Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Eger a magyarországi és európai virágos városok versenyében több alkalommal díjat nyert. Munkásságáért 2008-ban a Magyar Köztársasági Érdemkereszt Bronz Polgári Tagozata kitüntetésben részesült. Kedves, szeretetre méltó, segítőkész személye kapocs volt a civil szervezetek között, Eger város polgárai szinte kivétel nélkül ismerték, szerették és munkáját nagyra becsülték.

Emlékét szeretettel őrizzük.

 
„Dajkáld völgy eme várost
dombok öleljétek
süsd nap, hold te vigyázd
pattogó csillagok koszorúja
szikrázzon árnya fölött.
Legyen boldogság, béke hazája
örökké”
                                     (Apor Elemér)

Köszöntjük Önt az EGRI VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET honlapján!

Egyesületünk 1982-ben alakult, azzal az alapszabályban megfogalmazott céllal, hogy Eger város építészeti, történelmi és természeti értékeit védje.

A magyar történelemben igen jelentős szerepet betöltő Eger hagyományai arra sarkallták az alapítókat, hogy olyan szervezetet hozzanak létre, mely a város és környéke polgárait, intézményeit, vállalkozóit tudatos munkára serkentik, mert csak összefogás és elkötelezettség eredményeként jöhet létre – a költő szavaival élve,  hogy a város:
 

„Legyen boldogság, béke hazája örökké”

A természeti adottságok, az évszázados emberi erőfeszítés és tudás eredményeként jöttek létre a mai város, gazdag építészeti és képzőművészeti alkotásai, melyek méltán teszik híressé Európa-szerte, a XVI. századi történelmi szerepénél fogva pedig világszerte.

Az itt élők figyelmét újra és újra fel kell hívni arra, hogy milyen kincsek birtokosai, erre legyenek büszkék és óvják őket.

Az Egyesület munkáját az a szándék vezérli, hogy tisztelegjen az értékeket hátrahagyó elődök emléke előtt, a város lakóit pedig arra biztassa, hogy még inkább megtanulják önmagukat, és ezen keresztül városukat becsülni. Harcos védői legyenek minden múltbeli örökségnek és a jelenben létrehozott értékeknek.

Segítséget szeretnénk nyújtani ahhoz, hogy minden egyes polgár a város gazdájának érezze magát, tudatosuljon benne, hogy joga és kötelessége a város jó értelemben vett alakításában, formálásában tevékenyen részt venni. Ezáltal utódaira olyan várost hagyományozni, mely őrzi a múlt örökségét, ugyanakkor a jelenben olyan alkotásokat hoz létre, melyek által élhető, szerethető és elismerésre méltán okot adó város lesz Eger.


Sós István
elnök
Egri Városszépítő Egyesület
e-mail: varosszepito.eger@gmail.com
3301 Eger, Pf.:123
Telefon: 20/230-9019

„Dajkáld völgy eme várost

dombok öleljétek

süsd nap, hold te vigyázd

pattogó csillagok koszorúja

szikrázzon árnya fölött.

Legyen boldogság, béke hazája

örökké”

(Apor Elemér)

 

 

 

Köszöntjük Önt az EGRI VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET honlapján!

 

 

Egyesületünk 1982-ben alakult, azzal az alapszabályban megfogalmazott céllal, hogy Eger város építészeti, történelmi és természeti értékeit védje.

 

A magyar történelemben igen jelentős szerepet betöltő Eger hagyományai arra sarkallták az alapítókat, hogy olyan szervezetet hozzanak létre, mely a város és környéke polgárait, intézményeit, vállalkozóit tudatos munkára serkentik, mert csak összefogás és elkötelezettség eredményeként jöhet létre – a költő szavaival élve,  hogy a város:

 

„Legyen boldogság, béke hazája örökké”

 

A természeti adottságok, az évszázados emberi erőfeszítés és tudás eredményeként jöttek létre a mai város, gazdag építészeti és képzőművészeti alkotásai, melyek méltán teszik híressé Európa-szerte, a XVI. századi történelmi szerepénél fogva pedig világszerte.

 

Az itt élők figyelmét újra és újra fel kell hívni arra, hogy milyen kincsek birtokosai, erre legyenek büszkék és óvják őket.

 

Az Egyesület munkáját az a szándék vezérli, hogy tisztelegjen az értékeket hátrahagyó elődök emléke előtt, a város lakóit pedig arra biztassa, hogy még inkább megtanulják önmagukat, és ezen keresztül városukat becsülni. Harcos védői legyenek minden múltbeli örökségnek és a jelenben létrehozott értékeknek.

 

Segítséget szeretnénk nyújtani ahhoz, hogy minden egyes polgár a város gazdájának érezze magát, tudatosuljon benne, hogy joga és kötelessége a város jó értelemben vett alakításában, formálásában tevékenyen részt venni. Ezáltal utódaira olyan várost hagyományozni, mely őrzi a múlt örökségét, ugyanakkor a jelenben olyan alkotásokat hoz létre, melyek által élhető, szerethető és elismerésre méltán okot adó város lesz Eger.

Névjegy:

Elnök: Sós István

Alelnök: Jakab Zoltán

Titkár: Dr. Löffler Erzsébet

Ez a honlap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Partnereink: